Yüksek Okul Kalite Komisyonu

Doç.Dr. Ahmet KAYINTU (Yüksek Okul Müdürü)

Öğr.Gör. Soner KAYA (Müdür Yardımcısı)

Mesut YEŞİLÇINAR (Yüksek Okul Sekreteri)

Mehmet İŞLEK (Bilgisayar İşletmeni)