Yüksek Okul Kalite Komisyonu

Doç.Dr. Ahmet KAYINTU (Yüksekokul Müdürü)

Öğr.Gör. Soner KAYA (Müdür Yardımcısı)

Öğr.Gör. Yahya GEYLANİ (Müdür Yardımcısı)

Mesut YEŞİLÇINAR (Yüksekokul Sekreteri)

Mehmet İŞLEK (Bilgisayar İşletmeni)