İletişim

Bingöl Üniversitesi - YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Fen Edebiyat Fakültesi Binası
İdari Bölüm: (0 426) 216 00 36 Müdürlük Dahili: 5363
(0426) 216 00 22
ydyo@bingol.edu.tr   

Site Sorumlusu

Mesut YEŞİLÇINAR
5355
myesilcinar@bingol.edu.tr