Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Üniversitemiz tarafından teklif edilen ve 07.04.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında değerlendirilen ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülen Yüksekokulumuz Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalının açılmasına karar verilmiştir.