İletişim

Bingöl Üniversitesi - YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Fen Edebiyat Fakültesi Binası
İdari Bölüm: (0 426) 216 2027 Müdürlük Dahili: 5363
(0426) 216 00 22
ydyo@bingol.edu.tr   

Site Sorumlusu

Mahmut YILDIRIM
5361
myildirim@bingol.edu.tr