Genel Bilgiler

Tanıtım

Yabancı Diller Yüksekokulları, üniversitelerin her türlü yabancı dil eğitim ihtiyacını gidermek gayesiyle kurulurlar. Mevcut durumda, iki ana hizmet alanı vardır. Üniversiteye kayıt yaptırmış öğrencilere (Mesela mühendislik öğrencisi) zorunlu yabancı dil eğitimi sunmak. İkincisi, eğitimini kısmen yada tamamen İngilizce yaptıran bölümlerin, dili yetersiz olanlar hazırlık eğitimi vermek. Bilinen ifadelerle, Servis Dersi ve Hazırlık hizmeti. Yüksekokulumuz bu iki hizmeti üstlenmiş durumdadır. Hazırlık öğrencilerimizin ekseriyeti İngiliz Dili ve Edebiyatına kaydı olan öğrencilerdir. Diğer kısmı ise, İsteğe Bağlı Hazırlık çerçevesinde, bölümü gerektirmediği halde yabancı dilini geliştirmek isteyen öğrencilerden oluşur. Ücretsiz olup, fakülte seviyesinde kontenjanlara öğrenci alınır.
 
Tarihçe
Bingöl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Bakanlar Kurulunun 15.04.2011 tarih ve 1595 sayılı kararı ile kurulmuştur. Aynı tarihte Prof. Dr. Mehmet Çelik kurucu müdür olarak atanmıştır. Yüksekokul kurulmadan önce, sekiz İngilizce okutmanı Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Bölümü vasıtasıyla bütün üniversitenin birinci sınıf zorunlu yabancı dil öğretimini yürüttü. Müdürlüğün kurulması ile, bu kadrolar Yüksekokul bünyesine devredildi. Yeni katılımlar ile birlikte 2012 yılında İngilizce okutmanları onikiye, Arapça okutmanı ikiye çıkmıştır. Çalışanların istihdam istikrarı kurumun çalışma geleneğinin yerleştiğine işarettir.
 
Görev
Dünya coğrafyasında artan seyahat gerçeği, seyahat edenlerin gittikleri yerlerde hedeflerine uygun verimde temas ve iletişimini gerekli kılmaktadır. İnsani, zihni ve içtimai tatminin ötesinde, ülkelerin kalkınmışlığı ve halkına ikram edeceği refah, fertlerin tek tek, mesleklerinin zorunlu kıldığı niteliklerle donanmasından geçer. Bu donanımdan biri, yaygın bir yabancı dili tatminkâr seviyede öğrenmek ve kullanma becerisine sahip olmaktır. Görevimiz, mezunların bu hayati donanımla hayata atılmalarıdır.
 
Hedef
Hedefimiz, yabancı dil eğitimini bilgi ve tecrübe ışığında, öğrenci yetenek, ihtiyaç ve mesleğini dikkate alarak yürütmektir. Kalıcı ve kullanılabilecek dil öğretimini gerçekleştirirken, öğrencilerin zihni melekelerinin gelişimi ve sınıf içi ortamın rahatlığı ihmal edilmeyecektir. Öğrenciye, en kısa zamanda, asgari bir yabancı dili öğretmek, ve o dili meslek hayatında etkin kullanır hale getirmektir. Daha az önemli olmamak üzere, daha etkin ve farklı dil öğretim yöntemlerini sınamak ve geliştirmek hedeflerimizdendir.  
 

Misyonumuz

Üniversitemizde eğitim görmekte olan Türk ve yabancı uyruklu tüm öğrencilere, bölümlerinin gerektirdiği çalışmalarına ek olarak akademik çalışmalarını etkili bir şekilde yürütmeleri ve etkili bir iletişim aracılığıyla bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmaları için gereksinim duydukları yabancı dil becerilerini kazandırma yolunda eğitim programları hazırlamak ve sunmaktır.

Vizyonumuz

Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde yürütülmekte olan tüm programların ders içeriklerini, ders materyallerini ve derslerin yürütüldüğü ortamları öğrencileri geleceğe etkili bir şekilde hazırlama misyonumuza, üniversitemizin gelişimde lider üniversite parolasına ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde düzenlemek, öğrencilerin dil becerilerini maksimum düzeye çıkarmak ve dil öğretiminde sürekli gelişimi hedefleyen bir kurum olmaktır.